BR-92, extra sleper (idem Pruisische loc 7901)

Een klant verzocht me extra slepers aan te brengen onder de beide locs, om daarmee te proberen de stroomvoorziening te verbeteren.

Een extra sleper in het midden tussen de beide slepers is natuurlijk mogelijk en begreep dat dit al eens was gedaan, maar ik zocht naar een manier om buiten de bestaande slepers te komen om daarmee wat ruimer buiten de minimale afstand van 62 mm te komen.

Omdat de bestaande slepers al exact liggen boven de voorste en de achterste as van de loc staan is de benodigde extra ruimte heel beperkt vanwege de korte bochten van Radius-1 en de standaard wissels.

Na wat testen bleek dat een goede centimeter voorbij de achterste as (en dus diezelfde afstand voorbij de lepel van de 2e sleper) het gewenste resultaat gaf, zonder dat dit tot storingen leidde bij gewone en dubbele kruiswissels.

De meest praktische oplossing bleek het aanbrengen van een sleper met een extreem korte EN dunne bronzen  strook te zijn, gemonteerd onder de achterste schroef van de oranje kunststof afdekplaat van de standaard slepers. Voor een stabiel blijvende positie werd een exact passende sleuf in de onderliggende kunststof bevestigingsplaat gemaakt die daarmee de ongewenste zijdelingse bewegingen voorkwam.

Kortom, idee bedacht en in de praktijk uitvoerbaar gebleken.

De sleper kan op bestelling worden gemaakt. Ook het laten monteren kan desgevraagd worden overeengekomen